feb 282013
 

Bingo-cover
Sjølv om skulane har teke vinterferie, er det liv og røre på skulefritidsordninga – og bingo er den mest populære sysselen. Elevar frå andre skular har teke ferien på SFO ved Storebø skule, noko som fell i smak hos verts-elevane.
– Då får me liksom fleire venar, og då blir det ganske morosamt når me finn på ting saman, seier Sara Hevrøy (8).
Møt barna i dagens avis.