feb 282013
 

Samlebanda
Låge fangstar i Perú var ei av dei mest krevjande sidene av resultata til Austevoll Seafood i siste kvartal i fjor. Året under eitt viste reduksjon i omsettinga og driftsoverskot.