mar 142013
 

laksefilet_folk
Hardangerfjordforskrifta skal verna om villaks og sjøaure, men vil samstundes kunna leggja hundrevis av arbeidsplassar i ruinar. Ei av verksemdene som kan verta hardast råka er Sjøtroll Havbruk.