mar 212013
 
Slik Tippetue analyserer Storebø, ta vare på litt og skapa ein akse frå sjøen og mogleg tomt for symjehallen ...

Slik Tippetue analyserer Storebø, ta vare på litt og skapa ein akse frå sjøen og mogleg tomt for symjehallen …

Innan 20. mai vil austevollpolitikarane ha ei rekkje svar frå øyfolket om skuleframtida nor i kommunen. Bør det byggjast ny barneskule på Storebø eller Eidbøen, skal denne dimensjonerast for berre Storebø-krinsen, eller òg for elevane som i fag går Hundvåkøy og Kolbeinsvik. Skal desse elevane flyttast til Storebø når skulen står ferdig, noko seinare eller kanskje aldri? Spørsmåla er mange.

– Me vil høyra meiningane når saka vert lagt ut til høyring, seier Helge André Njåstad, som understrekar at det er no folket der ute må syngja ut. Bak vurderinga, ligg det mellom anna ei tomteanalyse utforma av Tippetue arkitekter. Denne rapporten kan lastast ned via kommunen sine heimesider.

Rapporten kan lesast her.

 

Eller skule ved friidrettsbanen på Eidsbøen. Og forresten - skal elevane frå Kolbeinsvik og Torlandshamar på på den nye skulen?

Eller skule ved friidrettsbanen på Eidsbøen. Og forresten – skal elevane frå Kolbeinsvik og Torlandshamar på på den nye skulen?