apr 042013
 

Laika 1
Invitasjonslista var kort og planlagd då Ola Hiis Bergh frå Cruise destination Bekkjarvik inviterte til planlegging av lystbåtturisme i tungvektsklassen. Heilt i tråd med konseptet, skal ein tru eksperten Bransom Bean.