apr 042013
 

Laksefarten_Hovudbilete
Matrosane om bord i ”Seigrunn” er ein gjeng med glimt i auga og stor appetitt. Og på brua syt skipper Tore Bakke for at hundretusenvis av måltid vert trygt og sikkert losa til si siste hamn.
Bli med brønnbåten på oppdrag i vekas Marsteinen.