apr 112013
 

Kvinge
Fagforbundet går i dag i møte med rådmannen om handsaminga av dei tilsette i omsorgstenestene sin pensjonssituasjon. Ein halv million kroner er heilt realistisk at nokre vil tapa på overgang til Aleris som arbeidsgjevar meiner forbundet sin pensjonsekspert. Dette uroar hovudtillitsvald i Fagforbudet Austevoll, Karen Kvinge (biletet).