apr 182013
 
I eit heilt antistatisk miljø bur datatenarane til Ebru. Teknisk sjef Bård Moshagen (tv) og dagleg leiar Jørn Torsvik arbeidar no mot å skapa overskot av kapasitet.

I eit heilt antistatisk miljø bur datatenarane til Ebru. Teknisk sjef Bård Moshagen (tv) og dagleg leiar Jørn Torsvik arbeidar no mot å skapa overskot av kapasitet.

Fleire og fleire vel å ha IT-avdelinga til verksemda si utomhus, og teknikarane på Ebru er parat til å taka ansvar for heile datasystemet ditt, kabelende til skjerm.