apr 252013
 
Kjært barn har mange namn? Kor ligg Skår, Skulevegen?

Kjært barn har mange namn? Kor ligg Skår, Skulevegen?

Velforeiningane i Austevoll har samla seg og kome med føreslag til vegnamn og adresser i heimkommunen. Snart skal dei ulike namna ut på høyring, og då vil alle truleg få vita kva adressa deira vert.