apr 252013
 
Tanken om å få seg førarhund, er ikkje fjern for Klara Hellesøy (t.v) og Kristine Fagerbakke, som måtte gå før biletet vart teke. Thea, Inger Anne, Britt og Torgil har berre positive ting å seia om den firbeinte vedleiaren.

Tanken om å få seg førarhund, er ikkje fjern for Klara Hellesøy (t.v) og Kristine Fagerbakke, som måtte gå før biletet vart teke. Thea, Inger Anne, Britt og Torgil har berre positive ting å seia om den firbeinte vedleiaren.

Ein hund er ikkje berre menneske sin beste ven, han kan òg vera augo deira. Førebels er Inne Anne Mortvedt den einaste fastbuande i Austevoll med førarhund, men det er fleire som har ein firbeint vegleiar i tanakne.