apr 252013
 
Sterkt forfall på Rabben,

Sterkt forfall på Rabben,

Mange stadar i Austevoll flyt det med gamalt industrielt boss. På grunnen til gamle Rabben mekaniske verksted og Vestprodukt gror det lite anna enn rust og forfall. Kommunen lover å verta meir proaktive i denne typen saker. Les meir om denne saka i avisa i dag.