mai 022013
 

Linda og hege
Å få utdanna førskulelærarar i stillingane, er vanskeleg for fleire av Austevollbarnehagane. I Rabbagasten er det berre styrar Linda Øye Lauvik som har førskuleutdanninga. Ho meiner at det med god kommunikasjon og godt samarbeid mellom dei tilsette, likevel går bra. Her er ho saman med pedagogisk leiar på dispensasjon, Hege Johansen, som har vore tilsett i barnehagen i åtte år.

Kommunalsjef Per Olav Sørås meiner kvaliteten i Austevollbarnehagane er god, trass i den manglande pedagogmassa.

Kommunalsjef Per Olav Sørås meiner kvaliteten i Austevollbarnehagane er god, trass i den manglande pedagogmassa.