mai 162013
 

Gamling
På det gamle smoltanlegget ved Kvernavatnet på Storebø har radarparet Per Jakobsen og Tore Bjånesøy starta fosterheim saman med eit knippe tilsette. Det eldste fosterbarnet er truleg rundt 200 år, men held seg godt. Det er nemleg muslingar det er snakk om.