mai 162013
 
Friluftsområda rundt tomta på Eidsbøen er langt betre enn på Storebø, meinte lærar Dorthea M. Møgster (t.h).

Friluftsområda rundt tomta på Eidsbøen er langt betre enn på Storebø, meinte lærar Dorthea M. Møgster (t.h).

– Eg vil ikkje sjå fleire svarte hol på Storebø. Vert skulen flytta her frå, trur eg jammen at eg flyttar eg òg, appellerte Magnus Stangeland under informasjonsmøtet om framtidas skule i nord.
Møtet vart helst i regi av Austevoll kommune, som ynskjer innspel frå folket før kommunestyret 18. juni tek stilling til den vidare skulestrukturen.
Høyringsfristen er sett til 20. mai.