mai 232013
 

Herlaugs3
Me har kome til femte månaden i året, og allereie er dei kontraktfesta sju vekene ferje to er ute av kommunen for verkstadavlasting oppbrukte. No er Skyss og Fosen Namsos villreie for den siste verkstadveke som er planlagd til hausten, og ordføraren er ikkje imponert.