mai 302013
 

Skuleplassen_Tippetue
Fylkesmannen i Hordaland meiner at Austevoll kommune ikkje bør auka lånebelastninga si med 200 millionar for å reisa ny skule og symjebasseng.