jun 062013
 

barn02
Rådmannen tilrår kommunepolitikarane å leggja ned skulane i Kolbeinsvik og på Møkster. Elevane vert flytta til Selbjørn og Storebø. Samstundes vert Trolandshamar bevart og rehabilitert og Storebø skule utvida til å kunna husa to parallellklassar.