jun 132013
 

anna henrik aron
Frykta mange barn har for vatnet, kan vera livfarleg. Difor held symjegruppa til AIK med midlar frå Gjensidigestiftelsen vasstilvenningskurs for smårollingar like før sommaren vonleg kjem.