jun 132013
 

barn03
Skulestrukturen i Austevoll blir som i dag. Verken skulane i Kolbeinsvik eller på Møkster forsvinn, etter at Framstegspartiet, SP og Høgre er blitt samde om å ta vare på einingane.