jun 272013
 
Med tre personar sin ekstraordinære innsats, den kalde januarmorgonen for eit år sidan, står Christian Drivenes i dag mellom dei. Harald van der Fehr, John Kåre Møgster og Frode Møgster mottok diplom for sin redningsråd til ståande applaus

Med tre personar sin ekstraordinære innsats, den kalde januarmorgonen for eit år sidan, står Christian Drivenes i dag mellom dei. Harald van der Fehr, John Kåre Møgster og Frode Møgster mottok diplom for sin redningsråd til ståande applaus.

I fjor vart ein ung mann funnen livlaus i sjøen aust for Møkster. Norsk Livreddingsselskap heidra tre menn med pris for sin ekstraordinære innsats for å redda livet til Christian Drivenes.