jul 182013
 

Drengis
Det er mange som nyttar retromøblar i interiørinnreiing i Austevoll om dagen. På bruktbutikken til ASV ryk gamle møblar vekk på nokre timar. Ei veksande trend, forklarar interiørarkitekt Christina Møgster.