jul 182013
 

knut k
Eldrerådet med Knut K. Kalvenes i spissen ser endeleg lyset frå ein eldrebil i enden av tunnellen. Marta Trolands minnefond går god for 350 000 kroner av kjøpesummen, resten må koma frå sponsorar.