jul 252013
 

ole krisoffer 02
Nye reglar om vasscooterkøyring seier at du kan køyra fritt 400 meter frå land. I Austevoll er reglane utfordrande, då det er mange holmar som går under definisjonen land. Likevel er dette eit steg i riktig retning, meiner Ole Kristoffer Tøkje (biletet).