aug 012013
 
Hege Lauvik er ny leiar i Austevoll næringsråd.

Hege Lauvik er ny leiar i Austevoll næringsråd.

Det er mangt å hausta i næringslivet i Austevoll, men næringsårdet sin nye leiar ynskjer å verta endå meir proaktiv på næringslivet sine vegner. Meir om dette leser du på papir eller PDF.