aug 152013
 
Full fart i Kolbeisvik, dryge tre mpnadar etter Rolls-Royce ville kurra ut produksjonen. No står dei på eigne bein att.

Full fart i Kolbeisvik, dryge tre månadar etter Rolls-Royce ville kutta ut tavleproduksjonen. No står dei på eigne bein att.

Det var aldri eit alternativ for dei tilsette å leggja ned tavleproduksjonen i Kolbeinsvik. Under nytt namn og med lokalt eigarskap – slik det i utgangspunktet var – held verksemda fram som før.

  One Response to “Elektrisk glede”

  1. Flott