aug 222013
 

maskinen og folk
Siktagranen vert eten av ei stor anleggsmaskin og lendet vert nok ein gong ope. Lyder Birkeland og kompani har gjort næring av ei irritasjonskjelde.