aug 222013
 

Villsauen
Folk på Driveneset er møkka leie av villsau som tek seg ut frå heimebeitet dei går på og inn i hagane deira. Der vert det meste ribba.