sep 192013
 

Galskappagrenda_Klimaks
Unge Kristian Ullahamar (t.v.) vart sjølve bærebjelken då Austevoll revygruppe heldt den andre framsyninga si gjennom verdshistoria. Til høgre Britt Jarnes som gamal grabukk.