okt 032013
 
Mange vil hevda at dagens returordning er tungvint. Les meir om plastresirkulering i avisa denne veka.

Mange vil hevda at dagens returordning er tungvint. Les meir om plastresirkulering i avisa denne veka.

Per dags dato er SIM det einaste renovasjonsselskapet i Hordaland som ikkje praktiserer henting av resirkulert plastemballasje ved saman med anna avfall. Dette kan derimot verta eit tilbod dersom folket ynskjer å betala for det.