okt 102013
 

Hummar_hovudbilete
Å laga noko ekstra av hummaren treng ikkje krevja mykje tid eller kulinariske superevne. Europameister Ørjan Johannessen (biletet) tek Marsteinen i skule.
I tillegg har avisa denne veka vore med på hummarfiske og snakka med forskar ved Havforskingsinstituttet, Gro van der Meeren, om hummarbestanden.