okt 312013
 

Kommuelogoen
Med den varsla kommunereformen på trappene, vurderer fleire av lokalpolitikarane Marsteinen har snakka med Bergen som einaste alternativ dersom ein må slå seg saman med nokon.