nov 072013
 

Skot
Asbjørn Hufthammer har fått eit søkk i husmuren, og ei kassert varmepumpe etter eit skot trefte huset ein tidleg morgon. Ingen veit kven som har avfyrt skotet.