nov 072013
 

LoneMøgster
Lærar Lone Møgster vart indirekte diskriminert av Austevoll kommune, slår likestillings- og diskrimineringsombodet fast. No kan saka verta rettesnor for vidare rettsleg praksis, såkalla presedens.