nov 212013
 

musikal01
Elevane ved Austevoll ungdomsskule er i full sving med øvingar mot ein ny musikal til våren. Kjærleik, intriger og spenning i Den ville vesten er stikkorda for stykket «Billy the Kid rir igjen», som vert sett opp i slutten av mars.