nov 212013
 

Skandi Emerald
5,6 milliardar kroner i nye kontraktar fekk det til å gå varmt i trøyene til finansanalytikarane. Ein real bamse, var kommentaren. Ikkje uventa skaut DOF-aksjekursen òg i vêret.