nov 212013
 

medaljeutdeling
Lite er kjekkare enn fotball, om du så er seks år gamal og har spelt organisert i eit par månadar. Marsteinen fylgde dei yngste laga i kommunen gjennom den siste Austevollserien for året.