nov 282013
 

modellbilde fra sjø
Det manglar slett ikkje på politisk vilje når Framstegspartiet legg fram budsjettet sitt. Både nye skular, basseng, lokalmedisinsk senter og brannstasjon vert med vidare i prioriteringa.