des 052013
 

Berre i haust har rektor ved Storebø skule handsama over 20 søknadar om å gje elevar fri, hovudsakleg for å reisa på feriar. Kommunalsjef Per Olav Sørås meiner folk skal få feriera utanfor fellesferiane, men oppmodar rektorane i kommunen bør ta tak i dei som utnyttar systemet.