des 052013
 

Nina Stangeland
Slik vert Indreholmen sjåande ut om få år, dersom Flyfisk med Magnus Stangeland i spissen får det som dei vil.
– I januar er dei fyrste båtplassane klare for sal, seier Nina Stangeland, dagleg leiar i selskapet.