jan 032014
 

Både ordførar Renate Møgster Klepsvik og stortingsrepresentant Helge André Njåstad nyttar høva til å spela inn trong for nye, driftssikre ferjer snarast – og naturlegvis ein tilkopling til kyststamvegen i møte med partikollega og statsråd for samferdsle, Ketil Solvik-Olsen. Vegen kjem til å gå over Rekstern eit par kilometer unna Huftarøy si austside.

Ordførar Renate Møgster Klepsvik og stortingsrepresentant Helge André Njåstad lovar på kvar sin kant å pressa på politisk for betre fastlandssamband for Austevoll.

Ordførar Renate Møgster Klepsvik og stortingsrepresentant Helge André Njåstad lovar på kvar sin kant å pressa på politisk for betre fastlandssamband for Austevoll.