jan 092014
 

Konsert3
Austevoll er heilt nede på 420. plass av dei i alt 428 kommunane i landet når det kjem til kultur. Dette viser ei ny undersøking gjort av Telemarksforsking. Men korleis samsvarar dette resultatet med faktiske høve? spør fleire.

FOTO: I fylgje statistikken er talet på konsertar i Austevoll lågt, trass i arrangement som kystsogevekene. Her frå Hengjo i fjor. Arkivfoto: M.L. Fimland