jan 092014
 

Vaskingistock
Reinhaldarane som er oppsagde av AB Solutions appellerer til politikarane om at kommunen må ta dei attende som arbeidstakarar. Fagforbundet omtalar kommunen som kynisk i arbeidsgjevarrolla.