jan 232014
 

Reinhaldarane er sinte etter måten arbeidsgjevaren har handsama dei på.

Reinhaldarane er sinte etter måten arbeidsgjevaren har handsama dei på.


Fagforbundet og Norsk arbeidsmands forbund organiserer reinhaldarane i AB Solutions, der verken Elisabeth Wold eller Heidi Vedå som er lokale kontaktpersonar har noko godt å seia om arbeidsgjevaren. No ligg det an til at Austevoll arbeidssamvirke blir ny arbeidgjevar for Osman Abdullahi og dei andre reinhaldarane.Les meir i avisa denne veka.