jan 302014
 

Nærings- og fiskeridepartementet gjev fiskebåtane høve til å byta på dei små loddekvotane.
Det får reiarane til å jubla.
Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Amund Drønen Ringdal, forklarar om motivasjonen for ordninga.
– I marginale fiskeri kan dette vera ei løysing og det låg godt til rette for kvotebyte sidan det var små kvotar på Island og Færøyane.

Små loddekvotar gjer at departementet opnar opp for meir smidige ordningar enn tidlegare. Arkivfoto: Olav Endre Drønen

Små loddekvotar gjer at departementet opnar opp for meir smidige ordningar enn tidlegare. Arkivfoto: Olav Endre Drønen