jan 302014
 

Arbeidarpartiet er eit av dei mindre partia som slit med oppsluttinga og å markera seg i den lokale debatten. Likevel er leiar Bård Moshagen offensiv i tankegangen.
– Målinga til Marsteinen viser at me kanskje ikkje har henta ut potensialet vårt enno, men det skal me, seier Bård Moshagen, og supplerer med at eit utval gjev resultat som det er knytt stor grad av usikkerheit til, men trur likevel at en lokale veljarmassen er på vandring. Sjå i papirutgåva kva partileiaren meiner Arbeidarpartiet kan verta betre på.

Arbeidarpartiet har noko å gå på i lokalsamfunnet etter Marsteinen si meiningsmåling. Illustrasjon: May Linn Clement

Arbeidarpartiet har noko å gå på i lokalsamfunnet etter Marsteinen si meiningsmåling.