feb 062014
 

Njaastadmogsterklepsvik
Ferjer og festlandssamband er framleis blant dei viktigaste politiske sakene i Austevoll, nær 50 år etter at me fekk ferje for fyrste gang. Ordførar Møgster Klepsvik og stortingsrepresentant Helge André Njåstad har strategien klar.