feb 062014
 

storebo skule
Dei tre byggjefirmane som har levert anbod på rehabiliteringa av skulane i Austevoll, har berre gjeve prisar på Storebø skule.