feb 132014
 

NY masta vekk
Arnstein Skotnes ynskjer ein ny debatt rundt den elektromagnetiske strålinga på Storebø. Han er overtydd om at langvarig eksponering av slike stråler er helsefarlig, og synest telemasta på Storebø burde flyttast langt bort frå heimar og arbeidsplassar.