feb 202014
 

Breifl
To tømrarar klarte i går å hala opp ein diger breiflabb med båtshake og klepp rett frå bryggjekanten, då dei tok seg fem minuttar med røykepause. Fisken vart oppdaga då han, i fylgje Kim André Neumann, kom opp for å sola seg mellom taua på bryggja. Kollega Feryr Frimannsson oppmoda Neumann til å freista å huka ufisken, og etter mykje banning og skråling fekk dei han i land. Dei har ikkje fått vegd han enno, men reknar med at etter mor er ferdig med kniven er det i overkant av 15 kilo middag i alle høve.