feb 272014
 

bingen02
Med manglande styring, gjekk musikkbingen på Storebø frå å vera eit attraktivt øvingslokale til å verta reine grisebingen. No vil kameratane Sondre og Endre Bjånesøy få liv i øvingslokalet att.